Filtr

od do

Szukaj produktu

Producenci

Nasza oferta

Książki i pomoce edukacyjne

 1. "Entliczek, pentliczek”. Badanie gotowości szkolnej - karty do diagnozowania

  Teraz badanie gotowości szkolnej jest... dziecinnie proste! Badanie gotowości szkolnej. Karty do diagnozowania to doskonałe narzędzie do diagnozy dzieci pragnących podjąć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Publikacja...


  17.00 zł
 2. „Entliczek, pentliczek” Badanie gotowości szkolnej - materiały dla nauczyciela

  Efektywne badanie gotowości szkolnej, przekłada się na późniejszy sukces edukacyjny dziecka. Aby pomóc nauczycielom wychowania przedszkolnego w sprawnym przeprowadzeniu takiego badania, opracowaliśmy całościową strategię diagnozowania i...


  17.00 zł
 1. Czy mogę już iść do szkoły?

  Czy mogę już iść do szkoły? Diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu -  to najnowsza praca Katarzyny Bieńkowskiej. Autorka jest pracownikiem naukowym,  rzeczoznawcą MEN w zakresie programów nauczania i...


  150.00 zł
 2. Czy moje dziecko jest zdolne?

  Autorka, Alicja Borowska - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi zarówno w wieku szkolnym, jak i przedszkolakami - pracując z dziećmi w okresie wczesnoszkolnym, zwróciła uwagę na problem diagnozowania i rozwijania...


  14.00 zł
 1. Diagnoza przedszkolna

  Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, to narzędzie badawcze przygotowane z myślą o nauczycielach pracujących w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania...


  29.00 zł
 2. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole

  Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zawiera: szczegółowe cele kształcenia i...


  13.00 zł
 1. Dziecko sześcioletnie w szkole - dobry start

  Autorki, wychodząc naprzeciw decyzji MEN dotyczącej edukacji dziecka sześcioletniego, przygotowały propozycję edukacyjną Dziecko sześcioletnie w szkole – dobry start, której celem jest między innymi: – wspomaganie dobrego startu dziecka...


  16.00 zł
 2. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich

  W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz szerokie badania prof. Barbara Wilgocka-Okoń z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego sugeruje w tej pracy przeprowadzenie badań nad dziećmi mającymi rozpoczynać naukę w szkole lub w...


  14.70 zł
 1. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?

  Znaczny odsetek uczniów wykazuje niedojrzałą sprawność ruchową oraz niestabilność postawy. Taka niedojrzałość neuromotoryczna jest często uwarunkowana nagromadzeniem się odruchów pierwotnych (u prawidłowo rozwijających się dzieci odruchy...


  39.00 zł
 2. Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej?

  Z książki tej dowiesz się, jakie zachowania dziecka mogą wskazywać na opóźniony rozwój jego umiejętności wzrokowych, słuchowych, motorycznych, przetwarzania informacji lub innych. Autorka wyjaśnia, jakie badania lekarskie i psychologiczne warto...


  36.80 zł
 1. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole

  Poradnik metodyczny wspomagający pracę nauczycieli przedszkoli oraz "zerówek" i klas pierwszych, poświęcony usprawnianiu tych funkcji poznawczych, które są bardzo ważne w nauce czytania i pisania. Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz...


  31.50 zł
 2. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej

  Opracowany kwestionariusz diagnozy jest efektem wieloletniej pracy reedukacyjno-terapeutycznej w szkole integracyjnej. Został on skonstruowany w taki sposób, by możliwie jak najdokładniej poznać dziecko oraz wszystkie jego zaburzenia wpływające...


  35.00 zł
 1. Mam 6 lat i idę do szkoły

  Od roku 2012 dzieci sześcioletnie (te, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat) objęte będą obowiązkiem szkolnym – rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej. Aby były one dobrze do szkoły przygotowane, od 2011 roku wprowadza się także...


  27.00 zł
 2. Między przedszkolem a szkołą

  Autorka - specjalistka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - podjęła bardzo ważny i szeroko ostatnio dyskutowany temat etapu przejścia dziecka z przedszkola do szkoły. Jak zaznacza we...


  49.00 zł
 1. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej

  Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej jest świetnym materiałem odpowiadającym na pytanie: dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce...


  45.00 zł
 2. Ocena dojrzałości szkolnej

  Prezentowana pozycja może być pomocą zarówno w ocenie dojrzałości szkolnej, jak i w wyrównywaniu startu szkolnego dzieci. Składa się ona z trzech podstawowych części. W części I - omówiony jest krótko problem...


  17.00 zł
 1. Sprawdź jak mówię

  Karta badania logopedycznego autorstwa dr Elżbiety Stecko jest wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi, począwszy od noworodków po starszy wiek szkolny, o różnym poziomie rozwoju psychoruchowego i umysłowego. Doświadczenia autorki...


  105.00 zł
 2. Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna

  Narzędzie, które umożliwi nauczycielom przedszkolnym dokonanie oceny poziomu rozwoju mowy dzieci przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole. Pomoc ta może być również wykorzystana przez logopedów do wstępnej diagnozy i terapii. Ocenie...


  29.00 zł
 1. Sześciolatek w szkole

  Jeśli chcą Państwo dobrze przygotować swoje dziecko do szkoły, warto wysłuchać rozmowy  ekspertów na temat rozwijania u dzieci umiejętności skupiania myśli, przygotowywania ich do nauki czytania, pisania i liczenia, a także logicznego...


  29.90 zł
 2. Szkolne wyzwania. Jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu

  Ten poradnik to obowiązkowa lektura dla zaangażowanych i świadomych rodziców, których dzieci wkrótce rozpoczną obowiązek szkolny lub wchodzą w okres dorastania, a także dla pedagogów i psychologów dziecięcych pracujących z uczniami w...


  34.90 zł
Przyjazne dla naszej strony przeglądarki: Internet Explorer od wersji 8.0, FireFox, Google Chrome
KOMPENDIUM, Księgarnia i Wydawnictwo,tel./fax 22 825-83-15, mail: ksiegarnia@kompendium.info.pl